Ζυγοστάθμιση τροχών


Ένα από τα πιο βασικά εξαρτήματα στο όχημα μας είναι τα ελαστικά. Ένας τομέας πολύ μεγάλος, που απαιτεί αρκετή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία από τους τεχνικούς οι οποίοι ασχολούνται με την επισκευή, την ευθυγράμμιση του οχήματος και την ζυγοστάθμιση των τροχών. Ας δούμε όμως μερικές πληροφορίες για τη ζυγοστάθμιση.

 

Οι τροχοί του οχήματος έχουν κατασκευαστεί με σκοπό την περιστροφή τους μέσω των αξόνων που τους δίνουν κίνηση, τα λεγόμενα ημιαξόνια. Όπως γνωρίζουμε στο κέντρο του κάθε τροχού, υπάρχει μια οπή στην οποία θα «κουμπώσει» ο άξονας. Ο τροχός έχει σχεδιαστεί και πρέπει να κατσκευαστεί ως τέλειο κυκλικό στοιχείο για τον συγκεκριμένο λόγο. Θα πρέπει λοιπόν να ισορροπήσουμε σωστά τον τροχό, έτσι ώστε να εκτελεί ακριβής κυκλική κίνηση όταν περιστρέφεται μαζί με τον άξονα…


Για αρχή, ας ορίσουμε δύο έννοιες. Αυτές είναι η στατική και η δυναμική ανισορροπία(Static Imbalance & Dynamic Imbalance).
Στατική ισορροπία υπάρχει όταν η μάζα κατανέμεται ομοιόμορφα γύρω από τον άξονα περιστροφή της. Στατική ανισορροπία τώρα μπορεί να ανιχνευθεί από τις δονήσεις που μεταφέρονται στο κάθισμα του οδηγού, στο πάτωμα και στο τιμόνι. Αυτή η ανισορροπία μπορεί να εξαλειφθεί με την τοποθέτηση βαρών κατανέμοντας τα ισότιμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της ζάντας.


Δυναμική ισορροπία υπάρχει όταν το βάρος είναι ισόποσα κατανεμημένο τόσο γύρω από την περιφέρεια του τροχού αλλά και γύρω από τον άξονα της. Η δυναμική ανισορροπία προκαλεί φθορές στα ελαστικά, αναπηδήσεις, δονήσεις στο τιμόνι και φθορά των εξαρτημάτων της ανάρτησης. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με την ζυγοστάθμιση, είναι η περιστροφική κίνηση του τροχού να είναι τέλεια. Να μην υπάρχουν αναπηδήσεις στον τροχό και η κίνηση του τροχού να είναι ακριβώς στην ευθεία, όποιες ανωμαλίες του οδοστρώματος και να συναντήσει ο τροχός στο πέρασμα του.

Τι είναι λοιπόν πρακτικά η ζυγοστάθμιση και πως γίνεται;

Ουσιαστικά για να έχουμε έναν τέλειο ισορροπημένο τροχό θα πρέπει να τοποθετήσουμε βάρη πάνω στον τροχό. Πως επιλέγουμε όμως τα βάρη και σε ποιο σημείο της ζάντας τα τοποθετούμε; Εδώ έρχεται το μηχάνημα της ζυγοστάθμισης για να κάνει τη ζωή του τεχνίτη ευκολότερη…